Jeżeli potrzebne Ci są pieniądze, a boisz się, że bank odmówi Ci udzielenia kredytu – z pomocą przychodzą alternatywne podmioty finansowe, które również mogą cię poratować niezbędną w danym momencie kwotą. Dziś nie musisz już posiadać nieskazitelnej historii kredytowej ani wysokich zarobków, aby móc ubiegać się o krótkoterminową szybką pożyczkę, ponieważ z pomocą przychodzą bardzo sprawnie działające pozabankowe podmioty kredytowe. Co ważne placówka tego typu nie jest bankiem, dzięki czemu może prowadzić mniej restrykcyjną a co za tym idzie bardziej korzystną dla klienta politykę kredytową. Instytucja tego typu nie sprawdza – czy będąc bardziej precyzyjnym nie ma obowiązku sprawdzania danych zawartych w Biurze Informacji Kredytowej, które gromadzi informacje o zaciągniętych wcześniej i już spłaconych przez nas zobowiązaniach zarówno w bankach jak i skokach.

W BIK-u widnieją także informacje o ewentualnych opóźnieniach w spłacie co często oznacza dla klienta negatywną decyzję odnośnie złożonego w banku wniosku kredytowego. Kiepski BIK nie stanowi z kolei problemu dla instytucji pozabankowych i w tym tkwi jedna z największych zalet tego rodzaju podmiotów. Wspomniane dane składają się na historię kredytową poszczególnych klientów. Jeżeli jest ona stosunkowo kiepska – klient zalegał z płaceniem rat albo ma na swoim koncie kredyty lub pożyczki, z których spłaceniem sobie jeszcze nie poradził, mimo że minął już wymagany termin, to ma nikłe szanse na pozytywne rozpatrzenie przez tradycyjny bank jego wniosku o udzielenie pożyczki. W ten sposób banki z jednej strony chronią się przed takimi pożyczkobiorcami, którzy mogą mieć kłopoty ze spłaceniem pożyczonych kwot, a z drugiej strony zamykają drogę do swoich produktów dużemu gronu konsumentów. Otwarte dla nich są natomiast pozabankowe instytucje pożyczkowe, które nie obawiają się podjąć ryzyka pożyczenia pieniędzy komuś zadłużonemu.

W gruncie rzeczy i tak niewiele ryzykują, ponieważ kwoty pożyczek przez nie udzielanych są stosunkowo niewielkie i sięgają zwykle kilku tysięcy złotych. Poza tym banki zwracają też pilną uwagę na zarobki potencjalnych pożyczkobiorców. Stąd potrzebne im są do weryfikacji zaświadczenia o zarobkach. Niestety tym samym osoby, które nie mają stałego zatrudnienia albo nie utrzymują się z pracy zarobkowej mają utrudniony dostęp do pożyczek bankowych. Naprzeciw wychodzą im pozabankowe instytucje kredytowe, które i tego nie wymagają od swoich klientów. W ten sposób mają otwarte drzwi dla takich grup społecznych jak emeryci, renciści, czy studenci. Jak widać niemal każdy może się ubiegać o szybką pożyczkę, podczas gdy niektórzy w ogóle nie mają po co próbować ubiegać się o pożyczkę w banku, bowiem z miejsca ich wniosek zostanie odrzucony. Firma pożyczkowa nikogo nie odsyła z kwitkiem. Nie trzeba więc już bać się, że jesteśmy w oczach banku niewypłacalni. Dla firmy pożyczkowej każdy jej klient jest wypłacalny, a to dlatego, że wychodzi z założenia, że spłata niewielkiej kwoty nie powinna być problemem dla nikogo, kto ma jakiekolwiek dochody. Zawsze spłatę warto odłożyć na jak najpóźniejszy termin, jeżeli nie jesteśmy pewni swoich możliwości finansowych.