Kilka słów na temat azotku boru

Kilka słów na temat azotku boru

Grupą nieorganicznych związków azotu z metalami lub niemetalami są azotki. Są one pochodnymi amoniaku. Azotki to ciała stałe, które z reguły charakteryzują się dużą twardością i wysoką temperaturą topnienia. Azotki można otrzymać przeprowadzając ich bezpośrednią...