Jak otworzyć konto forex?

Jak otworzyć konto forex?

Do otwarcia konta potrzebne są dwa dokumenty: 1. dokument potwierdzający naszą tożsamość, 2. dokument potwierdzający nasz aktualny adres zamieszkania. Pierwszy dokument potwierdza tożsamość. Najczęściej brokerzy akceptują dowód osobisty lub paszport. Rzadko aprobują...