Catering

Catering

Catering jest zjawiskiem bardzo rozpowszechnionym wśród osób dla których Kraków jest stałym miejscem pobytu. Catering jest usługą zewnętrzną dla firm, choć dawniej związany był tylko z obsługą naziemną lotnisk. Jedną z ofert dla osób, które potrzebują catering na...