Dokumenty istotne dla przyszłego pracodawcy

Dokumenty istotne dla przyszłego pracodawcy

CV to obecnie podstawowy dokument jaki osoba starająca się o pracę ma obowiązek przedstawić potencjalnemu pracodawcy. Życiorys, jak również list motywacyjny to swoisty podstawowy pakiet każdego bezrobotnego – pakiet dokumentów, które musi mieć zawsze pod ręką. Kiedyś,...