Metoda obróbki plastycznej metali

Wyciskanie jest obróbką plastyczną i tak jest opisywane w wielu podręcznikach dla inżynierów. Tłoczysko lub stempel naciskają materiał. Materiał osiada postać płynną, wypływa przez otwór matrycy albo przez wąską szparę znajdującą się między stemplem i ściankami. Wywierane są naciski na urządzenie, ale nic się nie dzieje, powstają cenne materiały.

 

Największe walory wyciskania

Wyciskanie jest niedrogą metodą obróbki plastycznej. Dzięki niemu przerabia się stal, wytwarzane są pręty, łączone są metale, tworzy się małe wyroby. Metoda pozwala tworzyć rury, pręty oraz kształtowniki, a także maszyny ze stali i metali nieżelaznych. Materiały wyciska się na zimno, ciepło oraz gorąco. Czasami trudny jest dobór właściwej temperatury. Zbyt niska lub zbyt wysoka powoduje produkowanie wyrobów niskiej jakości. Na gorąco produkowane są półfabrykaty, rury i kształtowniki. Później produkty poddawane są obróbce oraz wykańczaniu. Zły dobór temperatury przyczynia się do produkowania wyrobów bardzo niskiej jakości.

Stosuje się różnorodne metody:
współbieżne – materiał przemieszcza się zgodnie z ruchem tłoczyska;
przeciwbieżne – materiał porusza się w kierunku przeciwnym do kierunku ruchu tłoczyska;
wyciskanie połączone z bocznym wypływaniem wyciskanego materiału – materiał płynie wówczas poprzecznie do ruchu tłoczyska;
wyciskanie złożone – stosowane jest wtedy, gdy materiał przemieszcza się w kierunku odwrotnym do poruszania się tłoczyska,
Metod jest sporo, ale nie każda jest stosowana w każdym zakładzie obróbki metalu.

 

Specjalistyczne metody wyciskania

Znane są też inne, bardzo wyspecjalizowane metody wyciskania. Dzięki nim mniejsza jest siła tarcia wyciskanego materiału oraz siła wyciskania. Przeciskanie materiału prowadzone jest w efekcie wysokiego ciśnienia cieczy.
Siła i praca wyciskania są istotne podczas całego etapu wyciskania.

Na wyciskani wpływ mają:

  • właściwości materiału poddanego wyciskaniu;
  • stopień przerabiania;
  • długość wsadu;
  • współczynnik wydłużenia;
  • szybkość wyciskania;
  • temperatura;
  • przyrządzenie wsadu oraz jego smarowanie;
  • konstrukcja i kształt matrycy;
  • ukształtowanie przetoczki.

Po co wyciskane są materiały?

Wyciskać można wiele metali, między innymi wyroby aluminium, żelaza, miedzi oraz liczne mieszanki tych materiałów. Wsad smaruje się materiałami, które ograniczają siłę tarcia. Mniejsze tarcie zwiększa trwałość narzędzi niezbędnych do wyciskania. Wsad zawsze należy odtłuścić wytrawić, posmarować np. fosforanami, mydłem lub stearynianem cynku.

Wyciskanie na gorąco musi być wykonane na gorąco, czyli z wysokiej temperatury zapłonu, małego przewodnictwa cieplnego, właściwej lepkości i małego współczynnika tarcia, usuwania zgorzeliny. Smarem mogą być grafit, teflon, szkło.

Materiały wyciska się stosując różne kształty matryc, co pozwala na różnorodność form. Zapraszamy do wyciskania materiałów, w dobrych warunkach i tanio. Wyciskanie metali to metoda dla małych firm, które mogą przygotować w ten sposób sporo drobnych elementów nie zamawiając usługi w specjalistycznej hucie.