Grupą nieorganicznych związków azotu z metalami lub niemetalami są azotki. Są one pochodnymi amoniaku. Azotki to ciała stałe, które z reguły charakteryzują się dużą twardością i wysoką temperaturą topnienia. Azotki można otrzymać przeprowadzając ich bezpośrednią syntezę z pierwiastków. Azotki pod wpływem wody ulegają rozkładowi, w procesie tym wydziela się z nich amoniak. Jednym z bardziej ciekawych azotków jest otrzymany w roku 1842 drugim azotek boru. To związek, który otrzymuje się w trakcie ogrzewania boru w atmosferze azotu. Podobnie, jak grafit, azotek boru ma strukturę sieci przestrzennej, czyli heksagonalną. Ale może on mieć również regularną strukturę. Ten o regularnej strukturze to borazon. Po raz pierwszy został uzyskany po upływie ponad wieku od dnia, w którym udało się po raz pierwszy otrzymać czysty azot i bor. Borazon jest wyjątkowo twardy, stąd porównuje się go bardzo często do alotropowej odmiany węgla, którą jest diament. Co więcej warto wiedzieć o azotku boru?

Jak już wspomniano, właściwości azotku są bardzo zbliżone do właściwości, które cechują grafit. Podobnie więc, jak grafit jest odporny na wysoką temperaturę i dobrze przewodzi ciepło. Azotek boru otrzymuje się w wyniku reakcji chemicznej, która odbywa się w bardzo wysokiej temperaturze. Dzięki temu nie wchodzi on w reakcje z wodorem, ani też z jodem. Reaguje za to metalami zaliczanymi do grupy trudnotopliwych oraz z ich węglikami. W przemyśle azotek boru otrzymuje się wykorzystując bor o trzecim stopniu utlenienia i azot atmosferyczny. Inna metoda to azotowanie mocznika i tlenowych związków boru. Ta metoda pozyskiwania azotku boru odbywa się nie tylko w wysokiej temperaturze, ale również pod bardzo wysokim ciśnieniem.

Azotek boru, a szczególnie borazon, jest bardzo twardy. Cecha ta okazała się niezwykle przydatna do obróbki żelaza. Spora liczba narzędzi skrawających, które używane są do obróbki hartowanego żeliwa, hartowanych stali stopowych, kompozytów metalowo-ceramicznych, węglików spiekanych powstaje właśnie z azotku boru. Azotek boru o polikrystalicznej strukturze charakteryzuje się dużą wytrzymałością na ściskanie. W podwyższonych temperaturach staje się niezwykle twardy. Azotek boru znalazł zastosowanie także do wyrobu cieszących się dużym uznaniem wśród kobiet kosmetyków mineralnych. Dodaje się go do cieni do powiek, korektorów, podkładów. Azotek boru wchodzi także w skład stomatologicznych cementów używanych przy wypełnianiu ubytków w zębach.

Zastosowanie azotku boru jest bardzo szerokie: http://nitrid.eu/azotek-boru/